ממליצים

מכתב תודה / 06/17/2011

toda

עיריית אשקלון / 06/16/2011

askelon

עמותת ידיד / 06/15/2011

yadid-michtav

עמותת ידיד / 06/14/2011

yadid-michtav2

ביטוח לאומי המח' לייעוץ לקשיש / 06/13/2011

bituach-leumi

ויצו / 06/06/2011

009

ארגון גמלאי אשקלון / 06/04/2011

gimlaei-ashkelon

ועד הגמלאים מה הכנסה ומיסוי מקרקעין / 04/04/2011

אני מוצאת חובה נעימה לעצמי להביא בפניך את מלוא הערכתי על ההרצאה שנתת בפני גמלאי מס הכנסה מחוז ירושלים. ביום ב ה7.2.11 בנושא הסכמים במשפחה.
העלית בפנינו את מורכבות ההסכמים השונים הנעשים תוך המשפחה, הובלת אותנו בנבכי הסוגיות השונות וכיצד בית המשפט מתמודד איתן.

בכבוד רב
חנה דאו
יו”ר הועד