מזונות ילדים

מזונות ילדים הוא הסכום שהורים משלמים לצורכי ילדיהם. כשנפרדים עולה ההכרח להסדיר את אופן מימון צורכי הילדים.

נהוג להסכים על רכיב חודשי קבוע המועבר מהורה אחד לשני וברכיב הוצאות המשולמות בעת קיומן בלבד (כגון: משקפיים, חוג, מסע לפולין …).

בחוק הישראלי כללים שונים לבעלי דין אישי ולחסרי דת/
החוק מורכב ואינו נוקב בסכום או נוסחא חד משמעית וברורה לחישוב מזונות הילדים שמחריף ומעצים את המאבק בין בני זוג בפירוד.

רכיבים  מומלצים לקבלת החלטה מושכלת הם: הכנסות כל אחד מההורים, סך הוצאות הילדים ההכרחיות וסך הוצאות הילדים הנוספות, חלוקת זמני השהייה של הילדים בין בתי ההורים וההורה שאחראי על רכישה או תשלום לצורך מוסכם או הכרחי.

יש להתחשב במענקים, הנחות ותשלומים שניתנים בגין הילדים. לקבוע מי מעביר למי כמה, מתי, עד מתי ובאיזה אופן ואיך מתעדכן הסכום אם בכלל.