צוואות וירושות

מוות בתוך המשפחה הוא משבר רב פנים.

בנוסף למשברים הרגשיים הוא מביא לשינוי ביחסי הכוחות בתוך המשפחה ומשנה את מערך הזכויות והחובות בתוך המשפחה.


מבחינה כלכלית מהווה מותו של אדם שינוי במערך הכלכלי רכושי במשפחה.

רכושו וזכויותיו של האדם שהלך לעולמו מועברים על פי הדין.

הדין, בהיותו כללי, כופה על כל משפחה את התוצאות הרכושיות בעקבות מוות ואינו כול להתמודד ולתת פתרון לכל משפחה באשר היא לפי איפיוניה וצרכיה.

עם זאת המחוקק הישראלי היה ער למורכבות הרבה של המשפחות ולקושי לקבוע פתרון שיהא מתאים לכל משפחה באשר היא. לפיכך, בצד הוראות החוק הקובעות חלוקת רכוש על פי מדדים כלליים, כולל החוק את ההרשאה  והאופן לקביעת חלוקת רכושו של אדם לאחר מותו לפי רצונו.

אדם יכול לצוות מה וכיצד יעשה ברכושו, להתנות תנאים ולהציב מגבלות והכל על פי רצונו ובמגבלות החוק ובמסגרת מסמך הקרוי "צוואה".

כדי לממש את רצונו זה חייב אדם לדעת מה נכלל בעזבונו וכיצד לבצע את הפעולות על פי פרוצדורה מסויימת הקבועה בחוק ובאופן שיבטיח, ככל שניתן, שהוראותיו יהיו  מובנות, חד משמעיות ותקפות על פי החוק.
כל חריגה משמעותית מכללי כתיבת צוואה תוביל לחוסר יכולת למלא את רצונו של המת ותחזיר את האנשים המעורבים אל כללי ההורשה במקום אל כללי הצוואה ויכולה להוות מקור לסכסוך בין היורשים.

החוק הישראלי כולל  אפשרות של צוואה הדדית בין בני זוג המאפשרת הסתמכות הדדית עתידית.

רבים נוהגים להבטיח את עצמם  באמצעים שונים להתמודדות עם עתות משבר: בביטוחי רכוש, ביטוחי בריאות ודומיהם. דווקא לנקודת משבר וודאית של מוות אשר השלכותיה על כל אחד מבני המשפחה קרדינאליות,  אין דואגים מבעוד מועד.
יתרה מכך, השתרשה לה תפישה כי צוואה היא חיונית לאנשים מבוגרים מאוד. לטענתי,  משמעותה קריטית הרבה יותר למשפחות צעירות הכוללות ילדים קטינים אשר היו באמצעו של תהליך בנייה כלכלי ואשר הוראות חוק הירושה, בהעדר צוואה, מקשות מאוד  לעיתים קרובות, על שלב ההתמודדות והשיקום.

ההרצאה תעסוק  ב:
כללי ההורשה
נכסים שאינם נכללים בעזבון
הכשלים והקשיים ביחס למשפחות שונות
אופן עריכת  צוואה
החסרונות והיתרונות

כל אלה הם מידע חיוני לכל אחד ומהווה את הבסיס למימוש הבחירה החופשית ולבחירה בדרך המתאימה ביותר עבור משפחה מסויימת.

בברכה :
ציפי המרמן, עו"ד ומגשרת