הסכמים ייחודיים למשפחה והשפעתם על מערך זכויות וחובות במשפחה:

כתובה, הסכמי ממון, צוואות,  תעודת זוגיות, הלוואות הורים ילדים/ילדים הורים,. כיצד, מתי, תכנים.