זכויות וחובות בתוך המשפחה

המשפחה, על סוגיה ומאפיניה השונים, היא מבנה סוציאלי ומשפטי בו כל אדם לוקח חלק והיא מהווה את אחד ממוקדי הכוח, ולעיתים גם הסבל, של אדם באשר הוא אדם.
אנשים נולדים אל תוך מסגרת משפחתית שנבחרה בשבילם ע"י הדור הקודם ומקימים מסגרת משפחתית בעלת מאפיינים מתאימים להם.

כל משפחה היא מערכת של קשרים סוציאליים, רגשיים וגם של זכויות וחובות משפטיות רכושיות ואחרות. הזכויות והחובות הן תוצר של  מאפיני המשפחה: מספר מרכיביה, מיהות האנשים המרכיבים אותה, גילאיהם, מצבם הכלכלי, משך הקשר והסכמים כתובים ושאינם כתובים והכל על פי החוק והפסיקה שהתגבשה עם השנים.
ככל שמדובר ביהודים בישראל נוסף גם המרכיב של הדין העברי ומעורבות בתי הדין הרבניים, על כל המשתמע מכך.

אנשים מנהלים את חייהם במירוץ היומיומי ועושים פעולות שונות בעלות אופי משפטי וחוזי מחייב מבלי ליחס לכך חשיבות ומבלי לדעת את המשמעות של הפעולה והשפעתה על הזכויות והחובות של כל אחד מהם.

התוצאה של פעולות כאלה ואחרות היא הרת גורל לבני זוג או בני משפחה ועיקר ביטויה הוא בשעת משבר של פירוק משפחה או מוות.
נקודת משבר היא נקודה בעייתית מאוד באשר ליכולת השפעת האנשים על זכויותיהם וחובותיהם.

שעת המשבר יכולה להיות מטופלת בדרך של ניהול הליך משפטי רב תיקים, אשר עולה בכסף רב ומנוהל על ידי אנשי מקצוע בהתאמה לסוגיה המשפטית, וכאשר כל אחד מנסה להשיג את מירב היתרונות על חשבון הצד שכנגד. מדובר בהליך ארוך, אשר אינו מותאם לצרכים של הצדדים המסוכסכים ומכניס את המשפחה כולה לשלב ביניים ארוך ומסוכסך הגורר את כל בני המשפחה לסחרחרת של מחוייבויות סותרות, משבר כלכלי ורגשי.

להליך המשפטי יש חלופה בדמות הליך  גישור או הסכם. בהליך זה מנהלים הצדדים דיאלוג באמצעות גורם מתווך ומנחה במטרה להגיע לפתרון בהסכמה של כל הסוגיות שבמחלוקת והטעונות פתרון,  ובאופן שיתאים למשפחה המסויימת הזו. ההליך מאפשר התמודדות עם סוגיות יסוד של הצדדים  המסוכסכים והגעה  בהסכמה להסכם כולל תוך דיון בין הצדדים ללא כבלי עורכי הדין או ההליך המשפטי , ותוך הסתכלות על המשפחה כיחידה שלמה  שתצטרך להמשיך ולהתקיים ולהיות בקשר כזה או אחר גם לאחר הסכסוך.
מהן החובות והזכויות של בני משפחה שונים כחלק מהמערכת המשפחתית?
מהן החובות והזכויות של בני זוג כתוצאה מנישואין, מה המשמעות של חיים ללא נישואין?מהן החובות והזכויות כלפי ילדים?  מה המשמעות של רישום כזה או אחר בנכסים שונים? איך אפשר לשנות ולהשפיע על  זכויות וחובות ואילו זכויות וחובות אינן ברות שינוי?

ידיעת הזכויות והחובות והיכרות עם האפשרויות להשפיע עליהן מבעוד מועד,  וכן הבחירה באופן ניהולו של משבר וסכסוך הם חלק מתכנון עתידי אשר נועד להבטיח התמודדות טובה יותר במצבי משבר, ולכן חיוניים לכל אחד ואחת, ובמיוחד בעידן בו אנשים נוטים לגבש מסגרות משפחתיות שונות ולעיתים לא נדירות לפרק משפחה ולהקים חדשה.
ההרצאה עוסקת בזכויותיהם וחובותיהם של האשה/ האם/ הבעל/ האב/  ידועים בציבור/ ילדים/  סבים ונכדים תוך דגש על נקודות פירוק או שבר והדרכים להשפיע על הזכויות והחובות הללו מבעוד מועד ולא בצילו של סכסוך מר.

בברכה:
ציפי המרמן, עו"ד  ומגשרת